VÝMENA TOVARU/VRÁTENIE PENAZI

ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA OD DOHODY

Zákazník (toto platí len pre fyzické osoby, ktoré si produkty zakúpia so zámerom iným ako zisková aktivita) má právo spoločnosti oznámiť (e-mail: info@binbana.com) do 14 dní od prevzatia produktu, že odstupuje od dohody bez nutnosti uviesť dôvod. Dátum do ktorého je možné odstúpiť sa počíta od dátumu prevzatia. Jediný náklad, ktorý nesie zákazník v súvislosti s odstúpením od dohody sú náklady na vrátenie produktu (ktorého výška je vypočítaná, v prípade odoslania, na základe cenníka prepravnej spoločnosti a odvíja sa od spôsobu prepravy/balenia/nákladu). Produkt musí byť navrátený predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od dohody (zakúpenia).

Vrátené produkty musia byť zaslané nepoškodené a v nezmenenom množstve, pokiaľ nie je produkt zničený, nefunkčný, stratený alebo v zmenenom množstve pričinením niekoho iného ako zákazníka.

Zákazník by nemal používať produkty bez udania dôvodu skôr, ako odstúpi od dohody. Zákazník môže vykonať kontrolu a testovanie výrobku v rozsahu, ktorý je naliehavo potrebný na zistenie skutočného stavu. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty produktu, v prípade že je zníženie následkom zaobchádzania, ktoré nie je potrebné pre zistenie charakteristiky a funkcionality produktov.

V prípade vrátenia peňazí za produkt alebo výmeny za iný produkt vyplňte formulár: LINK

Náklady na posielanie hradí odosielateľ. Zásielky na dobierku neprijímame.

Vrátenie platby sa uskutoční v eurách.

ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA OD DOHODY V PRÍPADE PRODUKTU V SADE

V prípade, že sa zákazník rozhodne odstúpiť od dohody pre produkty, ktoré tvoria sadu, môže požiadať o výmenu sady za inú alebo vrátenie peňazí, ktoré za ňu zaplatil. Zákazník môže vymeniť produkt zo sady v prípade defektného materiálu alebo poškodenia produktu, nemôže ale požadovať vrátenia sumy, ktorú zaplatil. V prípade uplatnenia záruky na výrobok v sade platí záručná lehota od výrobcu.

ZÁRUKA

Máme 12 mesačnú záruku na všetky elektronické zariadenia v našej ponuke.

Záruka nie je platná v prípade:

  • Fyzického poškodenia
  • Poškodenia opotrebovaním
  • Poškodenia spôsobeného nesprávnym, neadekvátnym alebo nedbalým použitím produktu